Equip humà

Un dels principis orientadors de Drecera és el treball en equip, en el qual recau l’ètica professional i no només en la individualitat de cada professional que el composa. Un equip professional, eina màxima del nostre treball, constituït pels diferents professionals que porten a terme el seu treball a partir de l’articulació de les diferències de cadascun dels membres per a la consecució dels objectius plantejats d’acord als principis orientadors de la nostra acció.

0
Treballadors/esCRAE La Lluna
0
Treballadors/esCRAE La Lluna Jove

CRAE La Lluna

Així doncs, al CRAE La Lluna treballen un total de 28 persones:

  • La direcció que assumeix la gestió dels serveis de CRAE composta per la Direcció i dues Sotsdireccions.
  • L’equip educatiu composat per educadors socials que atenen als infants i adolescents 24 hores/dia i 365 dies/any distribuïts en diferents franges horàries. El 60% de membres de l’equip tenen una antiguitat al CRAE de més de 5 anys.
  • L’administració dels serveis.
  • El personal auxiliar amb què compta el centre és un cuiner/a i una auxiliar de cuinera.

Els serveis de neteja i de manteniment estan externalitzats.

CRAE La Lluna Jove

Al CRAE La Lluna Jove treballen un total d’11 persones:

  • 1 Direcció del CRAE
  • L’equip educatiu composat per educadors socials que atenen als infants i adolescents 24 hores/dia i 365 dies/any distribuïts en diferents franges horàries. El 60% de membres de l’equip tenen una antiguitat al CRAE de més de 5 anys.
  • L’administració dels serveis.
  • El personal auxiliar amb què compta el centre és un cuiner/a i una auxiliar de cuinera.

Els serveis de neteja i de manteniment estan externalitzats.